Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Onderbouw groep 1-2-3

Onderwijs

De brede ontwikkeling is belangrijk op onze school. Vanaf groep 1 is daar al veel aandacht voor, maar het loopt als een rode draad door de hele school. Samenwerken is ook een duidelijk doel. Dat alles doen we altijd met veel positiviteit. Zo hopen we een voorbeeld te zijn voor onze leerlingen. In de onderbouwklassen zetten we de beste elementen van het Jenaplanonderwijs en het Montessori- onderwijs in. We zijn kritisch en hebben kaders, maar daarbinnen is de vrijheid voor onze leerlingen groot.

Klassen

Bij ons vormen groep 1 en 2 samen één kleutergroep. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen veel van elkaar kunnen leren. We noemen dat coöperatief leren: samenwerken is belangrijker dan het resultaat.

Ouders

Ouders zijn belangrijk en we zijn dol op hun inbreng.
De driehoek leerling – ouder – leerkracht is belangrijk op de Beneden Beekloop.
Zo hadden we recent het thema ‘beroepen’. Er is dan zoveel input van ouders,
dat we elke dag een bijzonder beroep op school hebben. Ouders die zelf vertellen in een klas;
dat is kracht: de brandweervrouw, de recycling expert, de papa van de snoepjesfabriek,
de huisarts, iedereen doet mee! En in die driehoek kunnen we veel realiseren.

Compliment

Dit is onze complimenten zon. In de gouden eerste gouden weken op school geven ouders hun kind een zonnestraal-compliment en deze hangen we in de klas. Iedereen vindt een compliment geven- en krijgen leuk: van een compliment ga je stralen. Het heeft een wisselwerking, omdat ouders bewust over hun kind nadenken en kinderen weten dat ze gezien worden.