Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan, dat een besluitvormende en adviserende rol heeft voor bestuurlijke zaken betreffende de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoolplan of beleidsveranderingen. Op onze school bestaat de MR uit drie vertegenwoordigers van het team en drie vertegenwoordigers van de ouders. Zij hebben in principe drie jaar zitting.

Wilt u graag (oude) stukken opvragen, stuurt u ons dan een bericht via onderstaande link.

Stuur een bericht

Vergaderdata van de MR
21 september 2023

26 oktober 2023

7 december 2023

22 februari 2024

4 april 2024

13 juni 2024

3 juli 2024 (indien nodig)

De Ouderraad

Op De Beneden Beekloop hebben we een ouderraad. De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse vieringen zoals Kerst, Sint, Carnaval, schoolreis, Koningspelen en sportdag. Ook adviseren we in de begroting en besteding van de ouderbijdrage. Bij onze vergaderingen zijn er altijd vertegenwoordigers van het team aanwezig. De OR is te bereiken door een mail te sturen naar: orbb@geldrophetnut.nl

Vergaderdata

13 juni 2023

Ouders

Onze ouderraad betrekt alle ouders bij de school en organiseert leuke ‘extra’ activiteiten voor onze leerlingen. Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouders. Zij helpen en ondersteunen. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte groep ouders die samen met personeelsleden de MR vormen. Zij adviseren en besluiten bestuurlijke zaken voor onze school.

Ook zijn we altijd blij met hulp van ouders bij allerlei activiteiten!